www.CITERA .cz

Dovolujeme si upozornit na vznik

Českého citerového kulturního centra,

které pod názvem

CITERARIUM

provozuje občanské sdružení Ostravský citerový klub Radegast.

Hlavní náplní je (od r.2002) stálá muzejní expozice

„Citera v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“.

 

Návštěvní doba

dle telefonické domluvy 603 424 813, 596 113 096

nebo

během klubového setkání každé úterý 15 - 17 hod

České citerové kulturní centrum

Masarykovo náměstí 20, 702 00 Ostrava 1

tel./fax:+420 596113096

mail: info@citera.cz

 

Další náplní Citerového kulturního centra je výuka hry na citery, pravidelné klubové schůzky, archivace notové literatury, občasné pořádání vystoupení a seminářů, publikační činnost a poradenství a pomoc všem zájemcům.

 

 

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com