English

Deutsch

 Vítejte na stránkách

 

www.CITERA .cz

 

 

INFORMUJEME

 • 2014 vydán Katalog depozitáře Citeraria aneb 555 citer  Depositärkatalog des Citerariums oder 555 Zithern( objednávka telefonicky nebo e-mailem )

 • na pultech knihkupectví a v našem klubu  je pro zájemce k dispozici monografie o historii, výrobě a užití citery v ČR:
  „Citera v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“                       ( objednávka telefonicky nebo e-mailem )

 • říjen 2010 - vydání německé verze: 
  „Zither in Böhmen, Mähren und Schlesien“
 • 2011 - vydání publikace:
  „Paměti citeristy“

 • pravidelné schůzky klubu každé úterý 15 - 17 hod
 • návštěvní dny v Citerariu:                                                         dle telefonické domluvy 603 424 813, 596 113 096

 

Ä VSTUPTE Ã


Aktualizováno 15.07.2015